Timkhap logo

Vietnam Search Engine

Tìm kiếm với Timkhap, Nhẹ nhàng mà hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng

Cỗ máy tìm kiếm TimKhap được thiết kế thân thiện nhất với người dùng.

Điều lệ khi sử dụng Dịch vụ Tìmkhắp

Timkhap là một cỗ máy tìm kiếm (Search Engine) được thiết kế chuyên dụng cho Tiếng Việt.

Với đặc thù một cỗ máy tìm kiếm, Tim khap yêu cầu bạn chấp nhận Điều sau trước khi sử dụng:


Web   Hình ảnh

 

Tìm khắp:     | Trợ Giúp

Associated with Expert